Author & publish your technical content & documents with S1000D CSDB

The industry standard for aerospace & defense documentation

Het ontstaan van S1000D

S1000D is afgeleid van standaarden voor de burgerluchtvaart en werd oorspronkelijk gebruikt door Europese defensie-instanties om de kwaliteit van technische content te garanderen en om informatie te kunnen uitwisselen tussen organisaties en vendors. De standaard is sindsdien uitgebreid en omvat nu niet alleen documentatie voor defensie en burgerluchtvaart, maar ook voor luchtvaart-, land- en zeevaartsystemen over de hele wereld. De S1000D-standaard wordt onderhouden door de Technical Publications Specification Maintenance Group (TPSMG). Deze bestaat uit leden van de ASD, de Amerikaanse Aerospace Industries Association (AIA), de Air Transport Association (ATA) en koplopers op het gebied van industrie en defensie uit de meeste landen die deze standaard gebruiken.

Wat is S1000D?

S1000D is een verzameling van informatie met een specificatie van meer dan 3000 pagina's, een reeks XML-schema's, voorbeelden van XML's en aanvullende ondersteunende documentatie. 

S1000D gebruikt het concept 'issues' om te verwijzen naar een specifieke versie van de specificatie. Deze issues worden niet overschreven, wat wil zeggen dat een contract voor technische documentatie een andere dan de meest recente issue van S1000D kan vereisen. En dat is ook vaak het geval.

Gegevensmodules gebruiken

De specificatie schrijft het gebruik van een Common Source Data Base voor om de gegevensmodules te beheren. Gegevensmodules zijn afzonderlijke informatie-eenheden met unieke gegevensmodulecodes die de specifieke component aangeven waarop een gegevensmodule van toepassing is. Ook bepalen ze het type informatie dat de module bevat (bijvoorbeeld bedradingsschema's of geïllustreerde onderdelen). 

De te leveren content wordt op basis van gegevensmodules samengevoegd in publicatiemodules. Publicatiemodules bepalen de volgorde waarin gegevensmodules worden vermeld in een technische handleiding. Gegevensmodules kunnen opnieuw worden gebruikt in meerdere publicaties en wanneer een gegevensmodule wordt bijgewerkt, wordt de meest recente versie automatisch gebruikt door alle publicatiemodules waarin de desbetreffende gegevensmodule voorkomt.

Alomvattend bereik

S1000D biedt ook mechanismen voor publicatieplanning, contentuitwisseling, referentie en publicatie. Het volledige productieproces wordt in feite voorgeschreven door de specificatie en dat garandeert consistentie en uitwisselbaarheid. 

Ook de functionaliteit voor Interactive Electronic Technical Publications (IETP's), de door S1000D voorgeschreven viewer, wordt gedefinieerd in S1000D aan de hand van een functionaliteitsmatrix. Volgens de specificatie kunnen intelligente graphics, 3D-modellen en andere multimediacontent worden gebruikt.

Waar wordt S1000D gebruikt?

De afgelopen paar jaar is de S1000D-standaard overal ter wereld steeds populairder geworden, van Noord-Amerika tot Australië. Zowel de burgerluchtvaart als Noord-Amerikaanse defensie-instanties zijn S1000D gaan gebruiken, ook voor de ondersteuning van land-, zeevaart- en luchtvaartsystemen. Bovendien wordt S1000D gebruikt voor landvoertuigen en -apparatuur, en voor systemen aan boord van schepen en andere marinesystemen. 

S1000D wordt ook gebruikt voor de documentatie voor nieuwe commerciële vliegtuigen, zoals de Boeing 787 en de Airbus 350.