Live Chat

TIJD VAN INZICHT

Bij SDL ging het altijd al om taal. Taal vormt het hart van menselijke communicatie en expressie. Mensen snakken naar communicatie. Denk aan grottekeningen, hiëroglyfen en de drukpers, uitzendingen van de maanlanding op tv, de door Twitter aangewakkerde Arabische lente en de nieuwste obsessie met de taco-emoji.

De tijd van inzicht is aangebroken (SDL)


Van informatie naar communicatie

Met de brede verspreiding van het geschreven woord brak het informatietijdperk aan. Wat begon met de drukpers wordt op dit moment, nu mensen meer informatie genereren en verspreiden dan ooit, online voortgezet. Toegang tot die informatie is nodig en werkt emanciperend, maar is zinloos als de boodschap niet wordt begrepen. SDL heeft zich als bedrijf specifiek toegelegd op de uitdaging om informatie beschikbaar te maken in meerdere talen. 

Uiteindelijk evolueerde eenrichtingsinformatie (publiceren en uitzenden) tot tweerichtingsverkeer, en brak het communicatietijdperk aan. Beide kanalen lopen parallel en vormden al snel de basis van alle B2B- en B2C-communicatie en, nog belangrijker, interactie tussen mensen. Mensen raakten eraan gewend om via meerdere platforms te kunnen communiceren met elkaar, met merken, met de wereld.

Bedrijven richtten zich op interactieve marketing en communicatie, en op sociale media. Daarbij ontstegen ze de analoge uitingen en omarmden ze digitale content. Direct verbonden zijn werd de norm. SDL groeide in een veranderende omgeving, en faciliteerde niet meer uitsluitend de logistiek van verbindingen, maar ook van intermenselijke communicatie.

De digitale wereld menselijker maken

Op dit moment vindt een nieuwe ontwikkeling plaats in digitale en menselijke communicatie. Meerdere technologieën en mogelijkheden spelen een rol. Wat voor de klant in de ene regio relevant is, kan in een ander deel van de wereld volkomen onbelangrijk zijn. Hoe pakken bedrijven die uitdaging op? Groeiende bedrijven kunnen wel wat hulp gebruiken bij het beheersen van het complexe feedbackproces dat ontstaat door de alsmaar toenemende behoefte aan content. Naast SDL bieden ook andere bedrijven taalservices aan, en er zijn nog veel meer aanbieders van contentmanagement. 

SDL biedt meer – wij willen in de voorhoede staan van vertaling, contentmanagement en inzicht. Deze elementen versterken elkaar en zorgen dat de klanten van SDL concurrerend blijven. Onze concurrenten proberen de menselijke wereld te digitaliseren. Wij proberen het digitale menselijk te maken. Dat betekent dat we elke vertaling zowel mondiaal als lokaal maken, intermenselijke communicatie schaalbaar maken en oog hebben voor de nuances van taal die cruciaal zijn voor echte communicatie.

Elkaar begrijpen

We proberen allemaal letterlijke boodschappen en/of specifieke kanalen te ontstijgen, om de wezenlijke betekenis te begrijpen. Nuances, subtiliteiten, de soms onuitgesproken betekenissen in de taal (zoals onderliggende betekenis, dialect en associaties) en kanaalspecifieke communicatie (zoals ‘het medium is de boodschap’). 

SDL verbindt content en vertaalbeheertechnologie met vertaalservices. Daarmee helpen we organisaties betekenisvolle communicatie te creëren via ons krachtige platform. Met digitale technologie en menselijke expertise kunt u uw klanten ervaringen met een sterke impact bieden. Bedrijven werken met SDL omdat ze weten dat de digitale wereld in ontwikkeling is, en dat SDL een brug slaat tussen de complexe en de eenvoudige aspecten van mondiale communicatie, tussen het lokale en het mondiale, tussen mensen en technologie. Ze weigeren achter te blijven. 

Het inzicht werkt twee kanten op: bedrijven begrijpen klanten, klanten begrijpen merken en mensen begrijpen elkaar in onze zeer complexe, steeds internationalere wereld. Volgens SDL willen mensen niet alleen gehoord, maar vooral ook begrepen worden, overal en in elke taal. Het is ons streven om software en diensten te bieden die dit mogelijk maken. 

De tijd van inzicht is aangebroken.

 

De tijd van inzicht is aangebroken

Een combinatie van krachtige technologie en menselijke inbreng.

Age-of-understanding-video-still

Inzicht in de uitdaging

Pas de inzichten van NetApp toe om meer begrip te kweken.

Understanding-the-challenge-NetApp-video-still